Tư Vấn Luật

Cách hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng ?

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời

Bị thu kinh phí bảo trì 2% căn hộ chung cư là đúng không?

Anh nên có ý kiến với phía công ty hoặc có thể nộp đơn ra tòa khởi kiện yêu cầu hoàn trả lại khoản tiền

Tư vấn mức bồi thường đối với đất khai hoang có đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất ?

Như vậy, số tiền bồi thường đất của bạn sẽ bị trừ đi khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Có thể chuyển từ sổ đỏ thành sổ hồng được không ?

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt Đất tái định cư có phải là từ đất sở hữu

Quy trình dành cho người nước ngoài thực hiện mua đất ở Việt Nam

Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán

Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

Thứ ba, việc thu hồi đất phải được tiến hành dân chủ, minh bạch, công khai, kịp thời và đúng pháp luật. Nhà nước thu

Có được bồi thường thiệt hại hoa màu trên đất khi bị thu hồi không?

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Theo quy định tại Điều 90 Luật đất đai năm 2013. Bồi thường đối