phong thủy góc làm việc

Phong thủy góc làm việc mang lại thăng tiến trong sự nghiệp

Theo phong thủy, bạn nên đặt trên bàn làm việc một con thuyền có cánh buồm đang vươn cao sẽ giúp công việc xuôi chèo